IMG_0268_0001

Bilo Kad – bilo gde u Novom Sadu

Misija

Naša je misija da ponudimo svojim korisnicima uslugu vrhunskog kvaliteta, potpuno prilagođenu njihovim potrebama i željama, dostupnu svima.

Vizija

Taksi Delta ima za cilj da ostvari i sačuva  prepoznatljivost  svog poslovanja, postane izbor, i bude prva asocijacija svakome ko pomisli na taksi.

Leave a Reply